koszt


koszt
1. Bawić się, zabawić się cudzym, czyimś kosztem «natrząsać się z kogoś, czynić, uczynić kogoś przedmiotem zabawy, żartów»: (...) postaci bez wrażliwości, zabawiające się cudzym kosztem (...). P. Kuncewicz, Agonia.
2. Niewielkim, tanim kosztem
a) «za niewielką sumę pieniędzy»: Niewielkim kosztem i przy odrobinie fantazji możesz rozświetlić swoją domową przestrzeń niezwykłymi bukietami z kwiatów, liści i warzyw. Cosm 11/2000.
b) «niewielkim wysiłkiem, bez trudu»: W gruncie rzeczy zadowolony był, że pozbył się rywala tak tanim kosztem, jak jedna nudna rozmowa i wstanie raz o piątej z rana. S. I. Witkiewicz, Pożegnanie.
Wpędzić się w koszta (koszty) zob. wpędzić się.
Żyć na czyjś koszt, czyimś, cudzym kosztem zob. żyć 6.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • koszt — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, M. kosztszcie; lm Mc. y || rzad. a {{/stl 8}}{{stl 7}} nakład pieniężny przeznaczony na kupno czegoś, na opłacenie pracy itp.; wartość czegoś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Koszt inwestycji. Koszty produkcji. Koszt… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • koszt — m IV, D. u, Ms. kosztszcie; lm M. y ( a) «suma pieniędzy wydatkowana na kupno lub opłacenie czegoś; nakład pieniężny na określony cel; wartość, cena» Koszt samochodu, lodówki. Koszty podróży, przejazdu. Koszty utrzymania. Koszty budowy domku.… …   Słownik języka polskiego

  • żyć — 1. Dać komuś żyć «być dla kogoś łagodnym, pobłażliwym, nie ograniczać czyichś możliwości»: Oj, daj żyć, Stasiu, poczekaj. Jak ty się w ogóle zachowujesz? Nie widzisz, że rozmawiam teraz z Krzyśkiem? P. Krawczyk, Plamka. 2. Ktoś ledwie żyje «ktoś… …   Słownik frazeologiczny

  • amortyzować — ndk IV, amortyzowaćzuję, amortyzowaćzujesz, amortyzowaćzuj, amortyzowaćował, amortyzowaćowany 1. «wyrównywać zyskami osiąganymi z użytkowania jakiegoś obiektu, koszt jego wybudowania lub zakupu» Amortyzować inwestycję. 2. «łagodzić, osłabiać… …   Słownik języka polskiego

  • robocizna — ż IV, CMs. robociznaiźnie, blm «włożona, wkładana w coś praca, zwłaszcza fizyczna, zużyta na coś praca; koszt pracy» Tania, droga, własna robocizna. Koszt robocizny …   Słownik języka polskiego

  • sumpt — m IV, D. u, Ms. sumptpcie; lm M. y przestarz. «nakład pieniężny, koszt, wydatek» dziś tylko w wyrażeniu: Własnym sumptem «na własny koszt, własnymi środkami» ‹łac.› …   Słownik języka polskiego

  • zamortyzować — dk IV, zamortyzowaćzuję, zamortyzowaćzujesz, zamortyzowaćzuj, zamortyzowaćował, zamortyzowaćowany 1. «wyrównać zyskami osiąganymi z użytkowania jakiegoś obiektu koszt jego wybudowania lub zakupu» Zamortyzować hotel, pensjonat. Zamortyzowana… …   Słownik języka polskiego

  • кошт — издержки, расходы , уже у Ф. Прокоповича (см. Смирнов 165), укр. кошт, блр. кошт; через польск. koszt, чеш. kоšt из ср. в. н. kost(e) содержание, издержки , kosten стоить от ср. лат. co(n)stāre; см. Бернекер 1, 586; Мi. ЕW 124 …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • Казённокоштный студент — (от польск. koszt содержание, расход)         студент университета в России, находившийся на полном содержании государства (в отличие от своекоштного живущего на свой счёт). К. с. жили в общежитиях под надзором инспекции; по окончании… …   Большая советская энциклопедия

  • Кошт — (польск. koszt)         (устаревшее), иждивение, расходы, издержки. В некоторых учебных заведениях дореволюционной России учащиеся подразделялись на казённокоштных (принятых на содержание казны) и своекоштных (обучавшихся за свой счёт) …   Большая советская энциклопедия